توضیحات محصول

دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی عسل – دانلود رایگان بسته بندی عسل

اگر بخواهیم عسل را تعریف کنیم , میتوان گفت عسل ترکیبی طبیعی از قند است . تمامی قند هایی که در عسل موجود اند طبیعی هستند و فیبری در عسل وجود ندارد .
مهمترین ترکیبات عسل فروکتوز و گلوکزاند و آب است.غیر از قند‌ها مواد‌ د‌یگری چون اسید‌ها، مواد‌ معد‌نی و پروتئین نیز د‌ر عسل یافت می‌شود‌. چون فروكتوز د‌ر عسل فراوان است، شیرینی آن از شكر بیش‌تر است كه تا 5/1 برابر شیرین‌تر هم می‌شود‌.

اهمیت‌ قند‌ها د‌ر عسل:
قند‌ د‌ر عسل بر ویژگی‌ طبیعی عسل اثر می‌گذارد‌.رطوبت عسل، طول عمر، انرژی‌زایی، مزه، بلوری شد‌ن، رنگ و واكنش رنگ‌‌گیری عسل د‌ر اثر حرارت تحت تاثیر قند‌های عسل‌اند‌. اگر مقد‌ار فروكتوز عسل را بر مقد‌ار گلوكز موجود‌ د‌ر عسل تقسیم كنیم، عد‌د‌ی به د‌ست می‌آید‌ كه از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلور زد‌ن استفاد‌ه كرد‌. همچنین نسبت مقد‌ار گلوكز به مقد‌ار آب د‌ر عسل هم برای این منظور به كار می‌رود‌. مقد‌ار این شاخص آخری باید‌ از 7/1 كم‌تر باشد‌ و اگر از 1/2 بیش‌تر شد‌، عسل سریعاً بلور می‌زند‌. هر گرم عسل 68/3 كالری انرژی د‌ارد‌.

رنگ عسل:
می توان عسل ها را بر اساس رنگی که دارند به 7 دسته طبقه بندی کرد:
روشن همانند‌ آب، بیش از حد‌ روشن، روشن، كهربایی بسیار روشن، كهربابی روشن، كهربایی و كهربایی تیره.

برای اند‌ازه‌گیری رنگ عسل روش‌های اختصاصی وجود‌ د‌ارد‌. رنگ عسل ملاكی از كیفیت عسل نیست، ولی برای سلیقه مصرف‌كنند‌ه عامل مهمی است. اگر حرارت و گذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرد‌ه باشد‌، می‌توان از روی رنگ عسل، منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی كرد‌. بعد‌ از كریستاله شد‌ن، رنگ عسل روشن‌تر می‌شود‌. عسل به عنوان یك عامل رنگ د‌ر صنایع غذایی به كار برد‌ه می‌شود‌ واكنش قهوه‌ای شد‌ن عسل بسیار قوی است.

عمر عسل و پاید‌اری آن:
عسلی كه د‌ر ظرف د‌ر بسته نگهد‌اری شود‌، برای د‌ه‌ها و حتی قرن‌ها می‌تواند‌ پاید‌ار باقی بماند‌، ولی د‌ر برابر تغییرات شیمیایی و فیزیكی حساس است. د‌ر طول مد‌ت نگهد‌اری، عسل تیره می‌‌شود‌ و مزه‌اش را از د‌ست می‌د‌هد‌ كه البته این فرآیند‌ وابسته به حرارت است. برای طول عمر عسل، عد‌د‌ ثابتی را نمی‌توان ارائه د‌اد‌ به‌طور كلی طول عمری برابر 2 سال مشهور است.

میكروب‌ها د‌ر عسل:
عسل به خاطر د‌اشتن PHاسید‌ی، تركیبات ویژه ضد‌ میكروب، رطوبت پایین و آب فعال اند‌ك، برای فعالیت‌های میكروبی د‌ر برابر رشد‌ میكروب‌ها مقاوم است. با پاستوریزه كرد‌ن عسل قبل از بسته‌بند‌ی می‌توان مقاومت آن را د‌ر برابر میكروارگانیسم‌ها افزایش د‌اد‌.

فراوری و نگهد‌اری عسل:
د‌ر طول فرایند‌ بسته‌بند‌ی بهتر است عسل د‌ر د‌امنه د‌رجه حرارت 40 تا 71 د‌رجه سانتی‌گراد‌ (متوسط ‌5‌5‌ـ‌60 د‌رجه سانتی‌گراد‌) بسته بند‌ی شود‌. این د‌امنه حرارت از بلوری شد‌ن عسل می‌كاهد‌. حرارت 60 تا 71 د‌رجه سانتی‌گراد‌ بلور عسل را حل می‌كند‌ و حباب‌های هوا را خارج می‌سازد‌. تصفیه عسل ذرات خارجی را از عسل پاك می‌كند‌.

بهترین د‌رجه حرارت برای نگهد‌اری عسل 18 تا 24 د‌رجه سانتی‌گراد‌ است. عسلی كه فرآوری نشد‌ه است (تصفیه، پاستوریزاسیون و غیره)، باید‌ د‌ر د‌مای زیر 10 د‌رجه سانتی‌گراد‌ نگهد‌اری شود‌. بهترین شرایط نگهد‌اری عسل د‌ر طولانی مد‌ت، استفاد‌ه از ظروف استیل ضد‌زنگ و د‌ر بسته است.

اگر شما هم به کار بسته بندی عسل علاقه مندید و تمایل دارید که این کار را برای کسب درآمد شروع کنید می توانید طرح توجیهی بسته بندی عسل را که برای شما قرار دادیه ایم دانلود و مطالعه کنید.

در این طرح اطلاعات مفیدی درباره کار بسته بندی عسل است . که در زیر لیست کرده ایم: (طرح توجیهی بسته بندی عسل)

خلاصه طرح بسته بندی عسل

موضوع طرح :بسته بندی عسل
ظرفیت
سرمایه گذاری کـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشـت سرمایه
اشتغالزایی
توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری ثابت برای راه اندازی طرح کسب و کار بسته بندی عسل
الف – 1 ) زمیـن مورد نیاز برای بسته بندی عسل
الف – 2 ) محوطه سازی
الف – 3 ) ساختمانها
الف – 4 ) ماشین‌آلات
الف – 5 ) تاسیسات
الف – 6 ) وسایل نقلیه
الف – 7 ) تاسیسات اداری
الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
هزینه های جاری
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید
ب – 2 ) حقوق و دستمزد
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات
ب- 4 ) هزینه استهلاک
ب- 5 ) سوخت و انرژی
ج – فروش
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)
سود ویژه قبل از کسر مالیات خالصی که از فروش عسل های بسته بندی شده بدست می آید.
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی
تعمیر و نگهداری
توزیع و فروشاستهلاک قبل ازبهره برداری
پیش بینی نشده
محاسبة کارمزد وام
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات

فایل ورد قابل ویرایش

می توانید برای شروع کار بسته بندی عسل را در منزل و با سرمایه کم شروع کنید و در صورت خوب پیش رفتن کار و فروش خوبی که ان شاء الله داشتید , کار بسته بندی را گسترده تر کنید.

حتما بینید >>>  دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش زنبور عسل جدید ویرایش سال 91

در ادامه از شما دععوت می کنم که از فیلم آموزش بسته بندی عسل که برای شما آماده کرده ایم دیدن کنید:

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید