توضیحات محصول

دانلود رایگان گزارش کارورزی مهد کودک – گزارش کارورزی پیش دبستانی- آمادگی

مشخصات کلي از آمادگي سما و کروکي آن

3 کلاس آمادگي (گروه سني 6-5 سال)- 1 کلاس گروه سني (5-4 سال)- 1 کلاس (گروه سني 4الي 3-2سال)

مساحت هر کلاس: 70 متر           در طبقه دوم و سوم

مساحت دفتر مدير: 20 متر

مساحت اتاق تلويزيون: 70 متر

مساحت راهرو: 25 متر

مساحت حياط: 30 متر

مساحت کل: 215 متر زيربناي ساختمان کل

تحصيلات مربيان و مدير: گزارش کارورزی مهد کودک

مديريت مهد کودک (خانم نسرين لطف آبادي) : کارشناس پرستاري

مربي ها:

(6-5 سال) معادل فوق ديپلم مربي گري

(6-5 سال) معادل فوق ديپلم مربي گري

(6-5 سال) ديپلم

(5-4 سال) کارشناس ادبيات

(4 الي 3-2 سال) فوق ديپلم گرافيک

2 نفر خدماتي: زير ديپلم

گزارش کارورزی مهد کودک

گزارش کارورزی مهد کودک

فصل اول گزارش کارورزی مهد کودک

گزارش روزانه

مراحل کارهاي انجام شده از محل کارآموزي: گزارش کارورزی مهد کودک

در تاريخ 3/7/86 ساعت 9:15 وارد مهد شدم. ابتدا با مربي ها و بچه ها داخل اتاق تلويزيون مشغول نرمش شديم و بعد از خوردن صبحانه به کلاس برگشتيم. در کلاس داخل دفترهاي بچه ها شکل گلابي کشيديم تا بچه ها رنگ آميزي کنند و بعد براي تشويق بچه ها داخل دفترچه ها عکس برگردان چسباندم و به تمامي بچه ها ظرف خميربازي داديم و در کارهاي عقب مانده مربي به وي کمک کردم.

 

در تاريخ 5/7/86 ساعت 7:34 وارد مهد کودک شدم. بعد از خوردن صبحانه در طبقه همکف به کلاس گروه 5-4 ساله ها رفتم و در آنجا مشغول انجام کارهاي عقب مانده مربي شديم و بعد از آن هم کمي با بچه ها بازي کرديم (صندلي بازي) که براي تمرکز حواس و سرعت عمل بچه ها مفيد است و بعد از آن هم باز طبق ساعت معمولي 11:40 به طبقه همکف برگشتيم تا بچه ها را براي رفتن آماده کنيم و من هم ساعت 12:30 از مهد خارج شدم.

 

 

در تاريخ 7/7/86 ساعت 7:30 وارد مهد شدم، بعد از مدت کمي که در طبقه همکف به منظور جمع شدن تمامي بچه ها و شروع نرمش، گذرانديم به کلاس 5-4 ساله ها رفتم و طبق معمول کارهاي عقب مانده ي مربي و بعد صبحانه ي بچه ها را تقسيم کردم و برايشان کتاب داستان همراه با تقليد صدا را خواندم تا بچه ها تفاوت شخصيت هاي داستان را متوجه شوند.

 

در تاريخ 15/7/86 ساعت 7:30 وارد مهد کودک شدم در همان ابتدا تعداد زيادي کاغذهاي مربوط به روش برش بچه ها را آماده کردم و همينطور به بچه ها نقاشي آزاد دادم و در رنگ آميزي به آنها کمک کردم و نقاشي آن ها را به ديوار نصب کردم و طبق معمول ساعت 11:40 بچه ها را به طبقه همکف براي تماشاي تلويزيون آورديم و من هم ساعت 12:30 از محل خارج شدم.

 

در تاريخ 19/7/86 ساعت 7:30 وارد آمادگي شدم، به کلاس واقع در طبقه همکف رفتم (گروه سني 4 الي 3-2 سال) ابتدا همراه بچه ها به اتاق مجاور جهت تماشاي تلويزيون رفتيم بعد از آن داخل کلاس به نرمش پرداختيم و همينطور موقع ميوه ها، دادن ميوه ها به بچه هاي سنين پايين، بعد از آن هم رنگ آميزي داشتند که تک تک آنها رسيدم و بهشان کمک کردم. و در آخر حضورغياب از بچه ها به عمل آوردم و در نهايت با بچه ها بازي کردم (قايم باشک) که مورد استقبال بچه ها قرار گرفت و ساعت 12:30 از محل خارج شدم.

گزارش کارورزی مهد کودک

گزارش کارورزی مهد کودک

در تاريخ 22/7/86 ساعت 7:30 وارد آمادگي شدم، به کلاس بچه هاي کوچک (گروه سني 4 الي 3-2) رفتم. در آنجا با بچه ها بازي کردم (صندلي بازي و عمو زنجيرباف) که براي تمرکز حواس و سرعت عمل مناسب است و همينطور در دفتر خانم لطف آبادي مديريت آمادگي سما رفتم و يکسري کارهاي جزئي را انجام داد و ساعت 12:30 از محل خارج شدم.

در تاريخ 24/7/86 ساعت 7:30 وارد مهد که شدم به کلاس آمادگي (2)- گروه سني 6-5 سال رفتم با هم شعرهاي مهد سما را خوانديم و صبحانه هارو براشون تقسيم کردم و بعد از کارهاي اوليه در دفتر نقاشي بچه ها شکل برگ کشيدم تا رنگ آميزي کنند، در آخر وقت کلاسي با همديگر بازي کرديم (لگو بازي) و در انتها ساعت 12:30 از محل خارج شدم.

 

 

در تاريخ 26/7/86 ساعت 7:30 وارد مهدکودک شدم براي بچه ها کتاب داستان خواندم و با همديگر بازي کرديم و به بچه ها نقاشي با ماژيک بهشون دادم و در نقاشي بهشون کمک کردم و در آخر وقت کلاسي، ساعت 11:40 به طبقه همکف جهت تماشاي تلويزيون آمديم، البته من تا ساعت 13:30 در آمادگي حضور داشتم و بعد از رفتن بچه ها به کمک مربي که در کلاس به بچه هاي سنين پايين کمک کردم تا غذاي بچه ها را آماده کنيم.

گزارش کارآموزی مهد کودک و آمادگی را به رایگان برای شما آماده دانلود گذاشته ایم جهت آشنایی بیشتر شما با کارورزی در مهد کودک و کارها و فعالیت های انجام شده در مهد کودک.

 دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه لبنی با فرمت word رایگان 

 

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید