توضیحات محصول

پروژه کارآموزی عمران ساختمان بتنی word | کارآموزی ساختمان بتنی

گــزارش كـارآمـــوزی

مكان:اراک،عمران راه شازند اراک

موضوع:نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

فهرست مطالب موجود در گزارش کارورزی ساختمان بتنی

قالب بندي

انواع قالب از لحاظ جنس

قالب چوبي

آرماتوربندي

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني

بستن ميلگردها به همديگر

نحوه خم كردن ميلگردها

برش ميلگردها

آچار خم كن يا آچار F

نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي

قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي

فاصله نگهدار يا لقمه

قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن

بتن سازي

حمل بتن

نسبت هاي اختلاط

بتن ريزي

بتن ريزي در هواي گرم

بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد

مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته

تراكم بتن

نگه داري از بتن

هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي

ديوار چيني

قالب بندي شناژ هاي عمودي

نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي

هم سطح كردن ديوار

قالب بندي سقف ساختمان بتنی

حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها

بلوك

ميلگرد هاي ممان منفي

ميلگردهاي حرارتي

كلاف عرضي ساختمان بتنی

قلاب اتصال

بتون ريزي سقف

افت بتن (انقباض)

عوامل موثر در افت

راههاي مقابله با افت

خزش يا وارفتگي ساختمان بتنی

عوامل موثر بر خزش

راههاي مقابله با خزش

خستگي در بتن

روشهاي مراقبت از بتن سقف

شمشه گيري

كف سازي

سفيد كاري يا كف مال گچ

كشته كشي يا نازك كاري

گزارش کارآموزی ساختمان بتنی

قالب بندي: ساختمان بتنی

قالب يك سازه موقت است و مانند ظرفي ميتواند بتن تازه وخميري راتا زمان گيرش وكسب مقاومت كافي بصورت كاملا متراكم در برگيرد وبه ان فرم دهد. تهيه وساخت قالب را قالب بندي ميگويند كه از اصول وضوابطي از نظر طراحي وساخت پيروي ميكند.

قالب بايدبه اندازه كافي محكم باشد تا بتواند دربرابرفشارهاي وارده از بتن خميري در زمان بتن ريزي و فشار ناشي از وسايل بتن ريزي و كارگران مقاومت كند وبيش از حد مجاز تغيير شكل ندهند.

هميشه بايد توجه كرد كه ابعاد قالب بندي دقيق باشد واتصالات قالب بندي بايد  محكم ومتناسب با جنس قالب باشد.

براي جلوگيري از خروج شيره بتن در زمان بتن ريزي  مصالح مورد استفاده  بايد قالب بندي به گونه اي انتخاب شوند كه قالب درزپيدا نكند.

قالب بندي بايد طوري طراحي واجرا شود كه پس از گرفتن بتن باز كردن قالبها به راحتي امكان پذير باشد.

تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده ودر برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل بتن گشته ودرشكل تيرها وستونها و همچنين ممانهاي وارده برانها موثر ميباشد.

اين تخته ها بايد به اندازه كافي نرم باشند تا در موقع نجاري دچار اشكال نشويم.

از طرفي بايد انچنان محكم باشد كه بتواند وزن بتن و ارماتورها و كارگران بتن ريزي ووسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي و ويبراتور را بخوبي تحمل  كند.

انواع قالب از لحاظ جنس:

انواع قالب از لحاظ جنس عبارتند از قالب چوبي – قالب فلزي-قالب فايبرگلاس-قالب آجري –قطعات پيش ساخته و قالب لغزان.

در اين پروژه از قالب بندي چوبي استفاده شد.

حتما ببینید >>> دانلود رایگان گزارش کاراموزی کارخانه لبنی با فرمت word رایگان

دانلود گزارش کارآموزی معماری,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی word,دانلود رایگان پروژه کارآموزی معماری word,دانلود گزارش کارآموزی معماری در دفتر فنی,گزارش کارآموزی عمران word,گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی,گزارش کارآموزی رشته معماری دفتر فنی مهندسی,

Download Download

نظری بدهید