توضیحات محصول

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری کارخانه رب چین چین

گزارش کارآموزی که هم اکنون برای شما آماده کرده ایم گزارش کار از گذراندن دوره کارآموزی در شرکت رب چین چین است که سعی شده در این گزارش همه موارد جهت ارائه کامل تهیه شود از جمله :
معرفی محل کارآموزی – شرح کار – نتیجه گیری و پیشنهادات دانشجو.
امید است که مورد رضایت شما واقع شود.

شرکت  رب چین چین
گروه صنایع غذایی  رب چین چین در زمینه تولید رب  و تهیه و توزیع  انواع کنسرو ، رب گو جه فرنگی ، مربا  فعالیت دارد.
کارخانه رب چین چین
فهرست:
معرفی شرکت  رب چین چین
خلاصه ای از تاریخچه مجتمع کشت و صنعت چین چین
عوامل اساسی موفقیت صنایع غذایی  رب چین چین :
معرفی مکان کارآموزی:
وظایف کارآموز درمحل کارآموزی:
تعاریف اصطلاحات کلیدی
payroll system   سیستم حقوق و دستمزد
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد  :Payroll Accounting
آشنایی با بخش کارآموزی
آموزش نرم افزار Solution
دایره حسابداری حقوق و دستمزد :
تعریف سیستم حقوق و دستمزد :
ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد :
حقوق و مزایا :
خالص پرداختی :
خالص پرداختی :
ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد :
ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد :
نحوه ارسال اسناد به ذیحسابی :
مراحل شروع کار :
از جمله وظایف دیگر کارشناس اعتبارات
تهیه پیشنویس مکاتبات و گزارشهای لازم می باشد .
وظایف کارشناسی رسیدگی و تسجیل اسناد
شرح وظایف کارشناس دریافت و پرداخت بدین صورت می باشد.
انتقادات :
پیشنهادها برای آسانتر و سریع تر انجام شدن کارها در شرکت چین چین

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید