توضیحات محصول

پاورپوینت كاربرد انواع رله ها در حين كار – دریافایل

پاورپوینت كاربرد انواع رله ها در حين كار

نظر به اينكه قدرت باردهي ترانسفورماتورهاي روغني علاوه بر شدت جريان بار بستگي به درجه حرارت آن دارد ، براي تنظيم قدرت باردهي ترانسفورماتور ، درجه حرارت روغن ترانسفورماتور نيز كنترل مي شود .
منعكس كننده حرارتي يكي از اين وسايل كنترل است .
منعكس كننده حرارتي تشكيل شده است از يك سيم پيچ حرارتي كه در داخل بك محفظه كوچك پر از روغن قرار دارد و اين محفظه در داخل منبع روغن  ترانسفورماتور نصب مي شود . سيم پيچي گرم كن داخل محفظه  ، به كمك يك ترانسفورماتور جريان ، متناسب با جريان بار ترانسفورماتور تغذيه شده و سبب گرم شدن روغن داخل محفظه مي شود . حرارت محفظه متناسب با حرارت روغن تراسفورماتور و حرارتي كه سيم پيچ گرمكن محفظه بوجود مي آورد مشخص و تعيين مي شود و هر چه درجه حرارت تراسفورماتور كمتر باشد ، درجه حرارت محفظه نيز كوچكتر مي شود .

رله تاخيري

فهرست مطالب موجود در پاورپوینت انواع رله ها :

قدرت باردهي ترانسفورماتورهاي روغني
رله حفاظت روغني (رله با اثر غير الكتريكي)
منعكس كننده حرارتي
رله كمكي تاخيري
رله كمكي با تاخير در كارعبارت
اين رله خود به شش قسمت تقسيم مي شود :
الف) رله تاخيري با خازن
ب) رله با حلقه اتصال كوتاه
ج) رله تاخيري با كنتاكت جيوه اي
د) رله زماني با موتور جريان متناوب
ه) رله زماني با موتور جريان دايم
ن) رله زماني با اهرم مكانيكي  

– رله جريان دايم
2 – خازن
3 – مقاومت ميراني
4 – يكسو كننده

الف) رله بوخهلتس
ب) رله توي بر

شرح رله بوخهلتس
خطاهايي  رله بوخهلتس
اجزاء تشكيل دهنده اين رله

تعداد اسلاید ها 11 اسلاید پاورپرونت بسیار کامل همرا با عکس از رله ها

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید